diumenge, 29 d’abril de 2012


ELS CAMPS D’APRENENTATGE

PRIMERES QÜESTIONS...

QUÈ SÓN ELS CAMPS D’APRENENTATGE?
 
Els camps d’aprenentatge (CdA) són serveis educatius del Departament d’Educació (regulats pel decret 155/1994) que ofereixen al professorat i als centres docents la possibilitat de desenvolupar projectes de treball per a l’estudi i experimentació en un determinat medi de Catalunya, on, actualment hi ha 16 CdA.  

L’estada en els Camps d’Aprenentatge pot ser d’un sol dia, facilitant la participació de les escoles propers al CdA, o d’un període de dies més llarg (de dos a cinc). Aquesta estada facilita la descoberta del medi natural, social i històric de la comarca on s’estigui, treballant, especialment, l’educació ambiental i la valoració del patrimoni cultural. També, l’estada temporal en aquests CdA promou una millora en la relació alumne-professorat, fent-la de major de qualitat. 

Els Camps d’Aprenentatge estan dirigits, especialment, als alumnes de Primària, Secundària, Batxillerat i Cicles formatius de Catalunya, encara que, en casos excepcionals, es pot atendre a alumnes de fora de Catalunya. 

Els objectius principals dels CdA són els següents:
  • Oferir al professorat i als centres la possibilitat de concretar i portar a terme projectes educatius basats en l'estudi i el coneixement del medi natural, social, històric i cultural de Catalunya.
  • Planificar, conjuntament amb el professorat, activitats educatives que desenvolupin les capacitats d'observació, de creativitat i sentit crític dels alumnes per tal que es familiaritzin amb la investigació i amb les tècniques de treball de camp.
  • Millorar les competències bàsiques tecnocientífiques dels alumnes mitjançant la incorporació de noves tecnologies en contextos reals.
  • Contribuir a incorporar al sistema educatiu objectius de l'educació ambiental.
  • Oferir als alumnes un marc per establir noves relacions de convivència entre ells i amb el professorat.
  • Oferir un fons documental especialitzat i recursos didàctics relacionats amb els projectes que es desenvolupen al CdA.
  • Participar en la formació inicial i permanent del professorat en l'àmbit que correspon a cada CdA.

ON ESTAN UBICATS DINS DE CATALUNYA?
*      El CdA Ciutat de Tarragona es troba a Tarragona.
*      El CdA d’Empúries a l’Escala.
*      El CdA de Barcelona a Barcelona.
*      El CdA de Can Santoi es troba a Molins de Rei.
*      El CdA de l’Alt Berguedà és a Guardiola de Berguedà.
*      El CdA de la Garrotxa es troba a Olot.
*      El CdA de la Noguera està a Camarassa.
*      E CdA l del Bages està situat a Manresa.
*      El CdA del Delta de l’Ebre està a Sant Carles de la Ràpita.
*      El CdA del Montsec a Àger.
*      El CdA del Ripollès es troba a Planoles.
*      El CdA Escola de Natura de la Vall de Boí es troba a la Vall de Boí.
*      El CdA Granja-Escola de Juneda es troba a la Juneda.
*      El CdA Monestirs del Císter està a l’Espluga de Francolí.
*      El CdA Pau Casals-El Vendrell està a El Vendrell.
*      El CdA Valls d’Àneu es troba a Esterri d’Àneu.


A QUI VAN DIRIGITS?

Els Camps d’Aprenentatge van dirigits, sobretot, als alumnes de Primària (6 a 12 anys), als alumnes de Secundària (12 a 16 anys), als alumnes de Batxillerat (16 a 18 anys) i als alumnes de Cicles Formatius, encara que, alguns dels CdA contemplen ofertes educatives per als alumnes d’Educació Infantil, com el CdA Pau Casals o el CdA Alt Berguedà, per posar uns exemples.

QUINA ÉS LA SEVA OFERTA EDUCATIVA?


CdA ALT BERGUEDÀ: ofereix una visita al riu Llobregat; l’excursió a una cova, observar agents geològics del riu, parlar de l’aprofitament de les seves aigües, buscar macroinvertebrats dins del riu, identificar plantes que hi ha al voltant del riu, realitzar un itinerari d’orientació (amb brúixola i mapa) per observar la vegetació de la zona. Es realitzen projectes destinats a alumnes de Primària, Secundària i Batxillerat, que tracten temes relacionats amb el riu, els fongs, el relleu, la topografia, l’orientació, la geologia, el sistema càrstic del naixement del Llobregat, el paisatge i el coneixement de l’entorn. L’objectiu és treballar l’entorn i apropar els alumnes a la comarca, mitjançant l’experimentació i l’observació. La seva capacitat d’allotjament és de 54 places.  

Els seus projectes són: Ajudem a la Lili; Éssers vius tocats del bolet; l’entorn del meu poble; el bloc de l’Hugot: rius i rieres del Berguedà; investiguem el riu amb el moodle; preparem l’estada amb una webquest, projecte Llobregat; Intranet

Les activitats són projectes comarcals: projecte compartit, l’aigua i els rius, l’entorn del meu poble; activitats d’un dia: fongs i bolets, bosc i estudi ecosistema, itinerari geològic coll pal, estudi curs Alt Llobregat, iniciació ús GPS, anàlisi física i química aigua riu, anàlisi física-química i biologia aigua de riu.

Es realitzen diferents sortides  per complementar l’estada al Museu de la Colònia Vidal (industria tèxtil), Museu de la Mineria, Mina de petroli de Riutort, Jardins Artigues (Gaudí),Museu del Ciment.


          CdA BAGES: Els objectius d’aquest CdA són que els alumnes arribin a ser conscients de l’impacta de les persones en el medi, i conèixer els recursos per minimitzar aquests impactes. Es realitzen activitats que treballen sis àmbits: la ciutat, on es fan itineraris urbans; l’aigua, on es fa un itinerari per la Sèquia, la vida en una gota d'aigua, visita a la potabilitzadora d'aigües i a la depuradora d'aigües residuals, la contaminació de Vallfrondosa i El centre de l'aigua de Can Font; els residus, on es parla dels residus, l’abocador de residus i la planta de compostatge, i l’ecocompra; la masia, on es visita la casa de la Culla, i es fan tallers i es visiten la vinya i el vi, l’hort i els fruiters i la granja;  el bosc, on es fa un itinerari pel Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, el bosc cremat i la regeneració; i la geologia, on es visita la muntanya de sal de Cardona, es parla dels materials geològics i les seves aplicacions, es realitza un itinerari geològic i un taller de fòssils, i es treballa la geologia urbana. La seva capacitat d’allotjament és de 54 places.*    CdA BARCELONA: Les activitats que es realitzen al CdA estan compreses dins de tres àmbits de treball:  de Bàrkeno a Barcelona, on es fan recorreguts per la història de Barcelona: la romana, la medieval, la industrial i l’olímpica. També, es treballa el Modernisme, tractant els temes del context històric, i el patrimoni arquitectònic i artístic. El segon àmbit de treball és Barcelona, una ciutat per viure, dins del qual es treballa el paisatge urbà, és a dir, la panoràmica de la ciutat, el plànol, i el Pla Cerdà. També es treballa el tema de les persones, fent èmfasi en la diversitat social i cultural. Com a tercer tema dins d’aquest àmbit, es troba la biodiversitat, i dins d’aquest tema es parla de la fauna i la flora urbanes.      Com a quart tema es troba la mobilitat, i dins d’aquest tema es fa referència als mitjans de transport i al trànsit. El tercer àmbit de treball és el funcionament de Barcelona: es treballen les mercaderies, fen referència a les infraestructures d'aprovisionament, és a dir, el port, l’aeroport, i el mercat central,  i el petit comerç. També es tracta el tema de l’aigua: el cicle urbà. Les energies (generació, distribució i consum) també és un altre tema present dins d’aquest àmbit. I com a  últim tema d’aquest tercer àmbit hi ha el  Medi Ambient: la contaminació, i la gestió de residus.

 
*   CdA CAN SANTOI: Al camp d’aprenentatge de Can Santoi es treballen els següents objectius i àmbits:
Objectius:
1.  Interessar les noies i els nois en el coneixement i estudi dels ecosistemes mediterranis
2. Potenciar el treball de camp com a eina didàctica bàsica per al coneixement de l'entorn.
3. Oferir materials i recursos didàctics que facilitin la comprensió i interpretació del medi.
4.  Contribuir a la incorporació al sistema educatiu d'objectius de l'educació ambiental.
5.  Crear consciència de la necessitat de preservar un espai natural sotmès a una forta pressió humana, com és el cas de la serralada de Collserola.

Àmbits:
1   RELLEU I TERRITORI: orientació a la muntanya, itinerari amb GPS, anàlisi del paisatge, els usos del sòl, la torre de Collserola.
2   EL TEMPS METEOROLÒGIC: observació, mesura i predicció del temps.
3  GEOLOGIA: les roques sedimentàries, les dinàmiques de vessant: el   fenòmen de "les Escletxes", risc d'inundació.
4   EL MÓN VEGETAL: les criptogrames; les comunitats vegetals: l'alzinar, la brolla, el bosc de ribera; els fongs.
5  DINÀMICA DELS ECOSISTEMES: la riera, un ecosistema; introducció a l'ecologia del sòl: gestió forestal sostenible.
6  RECURSOS DEL MEDI I SOSTENIBILITAT: el cicle de la matèria a la natura, l'energia solar i les seves aplicacions.
7    EL MODERNISME: la colònia Güell, la mançana de la discòrdia i
la  Pedrera (Barcelona), el Parc Güell (Barcelona); les obres de Jujol a Sant Joan Despí. 
EL PATRIMONI HISTÒRIC: El Molins de Rei medieval: castells, masies i ermites.

*     
           CdA de LA NOGUERA: Situat a la Noguera, Lleida, ofereix instal•lacions com un parc arqueòlogic on fan una recreació d’una excavació arqueològica o aules i laboratori que permeten realitzar tallers relacionats amb el mètode d’investigació arqueològica, d’estudi de l’entorn natural i paisatgístic i entendre els recursos econòmics i socials de l’embassament i la reclosa de Sant Llorenç. Ofereixen diferents projectes com: Adopció de monuments; treballs de recerca o arqueologia i ensenyament. La seva programació es concreta mitjançant projectes adequats als diferents grups d’alumnes i s’engloben, bàsicament, en 4 àmbits de treball:
1 EL CEL: En aquest àmbit s’estudien empremtes, morfologia i característiques de les aus de l’embassament de Sant Llorenç de Montgai.
2  LA TERRA: a partir de l’embassament de Sant Llorenç de Montgai, treballar el paisatge, la vegetació i la fauna, així com la geologia de La Noguera.
3  L’AIGUA: on es treballa l’estudi antròpic de l’aigua dels embassaments com pot ser l’abastament d’aigua de boca als habitants de la Plana de Lleida, la producció d’energia elèctrica o recs de camps.
4 LA HISTÒRIA: mitjançant mètodes d’investigació arqueològica, el patrimoni històric o la prehistòria s’estudia la història de la comarca, com es remunta al paleolític o la seva importància durant l’edat mitjana com a pas Prepirinenc.

             
Aquesta oferta educativa, recomanada fonamentalment a alumnes d’Educació Infantil, Primària, ESO i Batxillerat, disposa de 54 places, entre professorat i alumnes, a l’Alberg la Coma de Sant Llorenç de Montgai.

   CdA del MONTSEC: Situat en la comarca de la Noguera, concretament a Àger, ofereixen un servei educatiu amb activitats interdisciplinars amb eixos centrals formats per ciències de la terra i de l’espai. Els alumnes poden trobar diferents experiències en astronomia, relleu del paisatge, ciències de la vida i l’entorn natural i cultura amb excursions audiovisuals, observacions astronòmiques, etc. L’objectiu és oferir eines i proporcionar coneixements per entendre el món, respectar-lo i habitar-lo, així com promoure en els alumnes l’ interès per les ciències i la natura. En aquest camp treballen les competències bàsiques, especialment la científica, oferint un aprenentatge amb significat emmarcat dins del currículum. Els principals àmbits de treball del CdA són l'astronomia i la geologia (relleu i paisatge), sense oblidar altres aspectes de l'entorn social, natural i cultural del CdA com per exemple la col·legiata de Sant Pere d'Agulló, la calçada romana, o l'ornitologia i els arbres monumentals.
 
Els programes educatius del camp d'aprenentatge es concreten mitjançant projectes adequats als diferents grups d'alumnes i poden consistir en excursions, sessions audiovisuals i de planetari, observacions astronòmiques amb telescopi, treballar amb les darreres tecnologies o gaudir de la bellesa dels cels nocturns, per citar uns exemples.
Les activitats del CdA volen promoure en els joves l’interès per cercar respostes científiques als interrogants que planteja el contacte directe amb la naturalesa i estan dissenyades per a proporcionar els coneixements i les eines per ubicar-se en l’entorn on es viu, per aprendre a habitar-lo, a respectar-lo i a millorar-lo, en el cas dels més petits i, pel que fa a secundària, batxillerat i cicles, la finalitat de les activitats del CdA és la de comprendre el món natural i els seus canvis i ajudar a prendre decisions que tinguin en compte tant els coneixements científics com els procediments i les estratègies que caracteritzen la ciència, i això sense oblidar els canvis que l’activitat humana hi produeix.

La capacitat d’aquest Camp d’aprenentatge és de 47 places i està situat a Mas Portal d’Agulló, essent més recomanable a partir de cicle mitjà de primària cap a endavant. En el cas de cicle inicial i educació infantil, les activitats s’adapten o es redueixen.

*  CdA PAU CASALS: Situat en el Vendrell, aquest camp d’aprenentatge, ofereix una proposta centrada en el medi natural, social, històric, literari, però sobre tot musical. Dintre de les activitats musicals, els alumnes aprenen a interpretar l’himne de Pau, fan un recorregut pel Vendrell i visiten la casa del músic Pau Casal, visita a l’església per escoltar l’orgue, donen a conèixer el món del rock i el jazz conjuntament amb la seva historia. Altre activitat a destacar es la possibilitat d’enregistrar un CD. En aquest CdA destaca per tant, l’àmbit de treball de MÚSICA, on Pau Casals, el violoncel i la volta al món amb dos violoncels són els principals protagonistes.

A nivell de NATURA, el seu entorn propicia el fet de treballar, en un espai relativament petit, tres medis aquàtics relacionats i diferents: el llac, el riuet i el mar. El conreu de la vinya i les seves construccions rurals  i la visita a un celler per veure com s’elabora el vi, permetran conèixer el funcionament d’un dels principals recursos econòmics de la comarca del Baix Penedès.
En quant a l’àmbit SOCIOCULTURAL, es treballa el personatge d’Àngel Guimerà i el conte dels pirates, així com el paisatge rural i l’urbà.
L’Alberg Santa Maria del Mar de Comarruga disposa de 55 places per tal de dur a terme les seves activitats recomanades, especialment, per a tota la primària, l’ESO, cicles de grau mitjà o batxillerat. Per als infants d’infantil, les activitats es poden reduir o adaptar.

*  CdA de MONESTIRS DEL CÍSTER: Els àmbits de treball més significatius d’aquest CdA són quatre:
1  ACTIVITATS A L’ENTORN DEL MONESTIR: El monestir cistercenc ens permetrà apropar-nos i endinsar-nos a la vida, arquitectura, iconografia, simbologia i matemàtica, així com els oficis d’aquella època.
 
2   L'EDAT MITJANA: les viles, les esglésies, els castells, la música, la dansa i els jocs d’una època que ha marcat a la comarca fins els nostres dies.
3 ACTIVITATS MEDIAMBIENTALS: A partir de l’estudi d'un paisatge es treballarà sobre rastres, els sons dels bosc o l’estudi de la fauna. 
4  AGRICULTURA: la vinya, els cellers modernistes, el conreu a la Conca i l'Alt Camp seran els temes socioeconòmics a desenvolupar en aquest CdA.


A nivell educatiu, les edats més recomanades per a gaudir de totes les activitats i possibilitats que ofereix aquest CdA són del cicle mitjà de primària cap endavant, amb possibilitat d’adaptar les activitats per als més petits.

*  CdA Delta de l’Ebre: El camp d’aprenentatge del Delta de l’Ebre ofereix activitats per conèixer els diferents paisatges i ecosistemes amb l’objectiu de crear consciència sobre la importància de la conservació.
 Els seus àmbits de treball es basen en coneixement del riu Ebre, a la seva desembocadura, a l’Assut, a l’illa dels Bous, a Tortosa i a port i pont. Un altre àmbit és el dels arrossars i les llacunes del Delta; els ambients marins de la badia dels Alfacs i els últims espais naturals del delta; els pobles costers de La Ràpita i l’Ampolla; i els ambients de la Plana i Muntanya de la comarca del Montsià i Cardó.
*  CdA La Garrotxa: El camp d’aprenentatge de la Garrotxa ofereix activitats centrades en el seu entorn de vulcanisme. El seu camp de treball es basa en primer lloc en el vulcanisme: la cubeta olotina, els cons volcànics, els afloraments basàltics i els materials sedimentaris. Un altre àmbit és el de les comunitats vegetals de la fageda, el bosc de ribera, l’alzinar i la roureda. El tercer àmbit és el dels rastres de la història mitjançant l’estudi de la via romana de Capsacosta i de les ciutats medievals de Santa Pau i Besalú. El quart àmbit és la descoberta de la ciutat d’Olot amb el descobriment de la seva geologia urbana i la depuradora d’aigües i per últim, l’àmbit dels recursos hídrics del parc de la Pedra Tosca.

*  CdA Empúries: Aquest camp d’aprenentatge funciona des de 2006-2007. Tenen un esperit de renovació constant, així podem veure que entre els seus objectius destaca la innovació i la qualitat. Els professionals que treballen són mestres de centres educatius. Les activitats tenen a veure amb la cultura, historia, naturalesa. La major part de les activitats estan pensades per realitzar-les a l’exterior. Disposen d’espais per 30 o 40 alumnes. Treballes eixos transversals com: adaptació al medi; sostenibilitat;paisatge cultural; patrimoni col•lectiu. Realitzen diferents tallers de ceràmica, arqueologia, fer joies, etc. Fan diferents sortides, com per exemple a les ruïnes d’Empúries, les ruïnes d’Ullastret, les cales de l’Escala, etc. Finalment ofereix propostes de treball de sortides d'un dia o estades de 2 a 5 dies dins dels següents àmbits d’actuació.


1.    EMPÚRIES I L'ESCALA: ruïnes grecoromanes (Museu Arqueològic de Catalunya), l'arqueologia, la ceràmica, el sistema dunar i procés de fixació de la duna litoral d'Empúries, el nucli urbà de l'Escala, el Museu de l'anxova i de la sal.
2.    AIGUAMOLLS D'EMPORDÀ : Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, importància ecològica de les zones humides, procés de formació de la plana de l'Empordà.
3.    TERRAPRIM D'EMPORDÀ: la societat rural i agrícola, pervivència i valor de la tradició oral, la llegenda de la Comtessa de Molins, el patrimoni monumental de caire local.
4.    MASSÍS DEL MONTGRÍ: usos i manifestacions de la pedra calcària, el Montgrí com a frontera natural entre l'Alt i el Baix Empordà, el castell del Montgrí, la vila de Torroella de Montgrí.
5.    CAP DE CREUS: Parc Natural de Cap de Creus, adaptació al medi en situacions extremes, valors geogràfics, paisatgístics, geològics, botànics, històrics, antròpics, culturals...
6.    SERRA DE RODES : art, cultura i societat en el món medieval; entorn historiconatural de Sant Pere de Roda, el megalitisme, el conreu de la vinya i l'olivera i els seus productes derivats, megalitisme.
7.    ALTRES: espais i tallers relacionats amb els àmbits anteriors: ruïnes d'Ullastret, ecosistemes forestals de les Salines, malacologia.*  CdA de Juneda: El programa d’estades a  la granja escola de Juneda es basa en la realització  dels talles, dels itineraris i de la gestió directa de l’equipament. Els itineraris mostren la realitat del món rural i configuren lligams  per poder comparar els processos artesanals amb la producció industrial agroramadera. Els següents àmbits de treball són propostes que fan comprendre els processos de producció i transformació dels aliments, a través de la vivència, el treball manual i l’experimentació.

1.  LA CRIA DELS ANIMALS DE GRANJA, alimentació i control de producció.
2.  L'APICULTURA: insectes pol·linitzadors, productes del rusc i l'explotació d'una arnera.
3.  L'HORT: producció d'hortalisses i planter.
4. LA TRANSFORMACIÓ DEL ALIMENTS LÀCTICS, CARNIS I VEGETALS. Farines, pastes i productes panificables. Les fermentacions. Conservació dels aliments. Producció artesana i industrial dels aliments.
5. TIPUS D'AGRICULTURA. Explotacions ramaderes i agrícoles d'alta producció.
6.  ESTUDI DEL PAISATGE RURAL: Juneda, del secà al regadiu. Models de transformació d'un territori.
7. CANAL D'URGELL: cultius, distribució de l'aigua i ús dels recursos hìdrics.

*  CdA del Ripollès: El Camp d’Aprenentatge del Ripollès, està situat a la població de Planoles, que ofereix la possibilitat de desenvolupar projectes de treball per a l’estudi i l’experimentació en un medi singular de Catalunya, com la comarca del Ripollès. Aquest Cda ofereix als centres educatius la possibilitat de desenvolupar projectes específics d’un dia (sortides d’un dia) normalment pensat pels centres propers. També ofereix la possibilitat d’estades de 2 a 5 dies per facilitar la descoberta del medi natural, sociocultural i històric de la comarca del Ripollès i fa incidència especial en els continguts de l’educació ambiental i la interpretació del patrimoni arquitectònic romànic, alhora que estableix un marc nou per a la convivència i la relació entre el professorat i l’alumnat. Els seus àmbits d’actuació són els següents:
1. EL ROMÀNIC A LA COMARCA DEL RIPOLLÈS: els monestirs i les esglésies romàniques al Ripollès. Arquitectura, pintura i escultura. Tallers.
2. NATURA I MEDI AMBIENT: itineraris de natura. Tallers: la vegetació, enregistrar sons al camp, observació i identificació d'ocells. Reconeixement de minerals.
3.  ACTIVITATS SOCIOCULTURALS: scriptòrium de Ripoll (visita i taller), la Farga Palau de Ripoll, el Museu del Pastor de Toses, descoberta de Ripoll, el poble i les mines d'Ogassa i Surroca, el Molí Petit, descoberta de Planoles, els Oficis al Ripollès.
4.    ITINERARIS I ACTIVITATS D'ORIENTACIÓ: Itineraris d'orientació. Tallers: d'orientació, la brúixola, interpretació de mapes topogràfics, GPS.
                       

*  CdA de la ciutat de Tarragona: Facilita als nois i a les noies la descoberta i l’estudi d’un medi urbà centrat en aquesta històrica població i en el seu territori, mitjançant propostes de treball interdisciplinar, que ajuden a comprendre la ciutat a partir del coneixement i de la valoració de tots els elements que la configuren i que conformen la seva realitat actual. S’oferten activitats presencials, on-line, complementàries i estades en els següents àmbits:
1.  TÀRRACO A L'ÈPOCA ROMANA: formes de vida i explotació del territori.
2. LA TARRAGONA MEDIEVAL: arquitectura, urbanisme i població; la catedral: arquitectura, simbologia i el museu diocesà; tallers del retaule, d'escriptura i del vitrall.
3.  TARRAGONA URBANA: ecologia, les formes de vida rural i l'habitatge del s. XVIII.
4.  TARRAGONA MARÍTIMA: el port comercial i el de pesca.
5.   LA INDÚSTRIA QUÍMICA al Camp de Tarragona.

*  CdA Vall de Boí: El camp d’aprenentatge de la Vall de Boí ofereix activitats en un ambient d’alta muntanya, amb boscos caducifolis i prats al fons de la vall i boscos de coníferes i pastures a les parts altes. Les activitats permeten estudiar interdisciplinàriament diferents aspectes del medi natural i del patrimoni cultural mitjançant l’observació, la descoberta de l’entorn i l’experimentació.

 Els seus objectius són els següents:
1.  Facilitar l’estudi i el coneixement del medi natural, social i històric d’una vall pirinenca.
2. Procurar que l’alumnat es familiaritzi amb la investigació, elaborant hipòtesis de treball, fent els estudis de camp i laboratori necessaris per a comprovar-les, obtenint conclusions i comparant i criticant els resultats obtinguts entre tots, d’acord amb el mètode científic.
3. Fomentar actituds respectuoses vers el medi natural i el patrimoni cultural, així com als costums i empremtes humanes en l’àmbit rural pirinenc.
4.  Oferir a l’alumnat un marc per establir noves relacions de convivència entre ells i amb el professorat.
  
Els seus àmbits d’actuació són els següents:
1.  HIDROBIOLOGIA: físico-química, comunitats, cabals.
2.  GEOLOGIA: riscos i impactes.
3.  ELS ECOSISTEMES FORESTALS: biomassa, producció, pigments, bosc caducifoli, fruits i bolets.
4. ITINERARIS DIDÀCTICS: el Parc Nacional d'Aigüestortes i altres valls ribagorçanes.
5.  CARTOGRAFIA: topografia i tècnica del GPS.
6.  METEOROLOGIA.
7.  EL ROMÀNIC de la Vall de Boí.


* CdA Les Valls d’Àneu: El Camp d'Aprenentatge Valls d'Àneu es troba situat a Esterri, comarca del Pallars Sobirà. La línia educativa del CdA és dinàmica i utilitza tècniques d'ensenyament i aprenentatge interpretatives, que permeten una metodologia de treball activa i participativa per part dels alumnes. Es pretén en tot moment, que l'alumnat pugui aplicar en el medi aquells coneixements que ha anat assolint en el centre ordinari mitjançant un mètode de treball que afavoreixi la deducció, la manipulació i l'experimentació. Els seus àmbits de treball són els següents:

1.   ORIENTACIÓ: brúixola, mapa i GPS.
2.   PARC NATURAL DE L'ALT PIRINEU: la mollera d'Escalarre.
3.   ROMÀNIC I SIMBOLOGIA RELIGIOSA: l'esglésies de Sant Just i Pastor de Son, de Sant Pere del Burgal i de Santa Maria d'Àneu; l'arc de mig punt.
4.  PARC NACIONAL D'AIGÜESTORTES I ESTANY DE SANT MAURICI: els espais protegits, els mamífers, el relleu glacial, les allaus i les tarteres.
5.   L'AVETOSA DEL GERDAR DE SORPE: la gestió del bosc.
6.  VIDA TRADICIONAL AL PALLARS: l'habitatge, la vida domèstica a casa Gassia, jocs tradicionals, les salines de Gerri de la Sal.
7.  L'AIGUA: el riu, la depuradora.
8.  DESCOBERTA D'ESTERRI.

* Entorn d’aprenentatge de Flix: La Reserva Natural de fauna salvatge de Sebes i meandre de Flix, és un espai fluvial de contrastos que permet endinsar als alumnes en ecosistemes altament diferents (bosc de ribera, aiguamolls i garriga) que rep prop de sis mil visitants l’any. Les seves activitats giren entorn dels dos àmbits de treball següents:
1.    OBSERVACIÓ DE LA NATURA I EL MEDI: la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix, ecosistemes, cicle de l'aigua, el bosc de ribera, anellament científic, projecte de reintroducció de la cigonya blanca a les Terres de l'Ebre, les papallones diürnes, seguiment de rastres, gestió d'aiguamolls amb els cavalls de la Camarga, conreu de l'olivera.
2.    CONSCIENCIACIÓ I PROTECCIÓ DE L'ENTORN: relació home i natura, les modificacions de l'entorn, el nostre passat ibèric, el Camí de Sirga, la indústria química a Flix, el tractament d'aigües residuals urbanes (EDAR), energies renovables (planta fotovoltaica), la recuperació d'un espai contaminat, el carlisme a Flix i la batalla de l'Ebre.

*   Entorn d’aprenentatge de Tuixent: L'Entorn d'aprenentatge Cadí-Moixeró de Tuixent és una proposta didàctica que pretén interessar als nois/es en l'estudi i descoberta dels ecosistemes de muntanya i dels recursos i tipus de vida d'aquests pobles, destacant la figura de les Trementinaires com a eix principal de l’entorn.

Els objectius generals són:
1.    Potenciar l'interès per l'estudi de l'entorn i potenciar actituds crítiques i de responsabilitat envers el medi natural i social.
2.    Conèixer les interrelacions que es dones entre el medi humà i el natural i les formes de vida que s'en deriven.
3.    Desenvolupar i perfeccionar la capacitat d'observació, així com la curiositat, sensibilitat i creativitat.
4.    Assimilar un esquema de treball vàlid per l'estudi d'altres ecosistemes.

Els àmbits de treball són els següents:
1.    VISITA AL MUSEU de les trementinaires
2.    VISITA AL JARDÍ BOTÀNIC de les Trementinaires
3.    DESCOBERTA DE TUIXENT - Gimcana orientativa amb brúixola
4.    VISITA A LA EXPLOTACIÓ RAMADERA de Cal Sinca
5.    ITINERARI NATURALISTA a la Carrerada d'en Miquel
6.    DESCOBERTA DELS BOLETS
7.    PRÀCTICA D'ESQUÍ DE FONS (amb suplement)

COM SE SOL·LICITA UNA INSCRIPCIÓ I QUINES QUOTES TENEN
El període d'inscripció es realitza entre el 15 i el 31 de maig de cada curs acadèmic. La sol·licitud es realitza a través d'una aplicació en línia on, en el camp "Usuari", cal posar les dades XTEC del centre (identificador i contrasenya). Abans d’omplir el formulari, s’ha de consultar l’oferta educativa del CdA al qual es vol inscriure per tal de comprovar el nivell educatiu de les activitats, les places d'allotjament, el calendari i aquelles condicions específiques de cada CdA.

L'assignació de les sol·licituds es basarà segons els criteris acordats entre els CdA, desestimant-se les sol·licituds que no s'adeqüin a les característiques del CdA sol·licitat. Els CdA valoraran les sol·licituds rebudes de l'1 al 27 de juny i assignaran les estades i sortides d'un dia que podran atendre, segons els criteris acordats.
 
A partir de la comunicació de l'assignació, els centres docents lliuraran el full d'inscripció definitiva omplint el formulari corresponent, tant si és per una estada com si és per la sortida d’un dia.

La quota d'allotjament i manutenció per el curs 2011-2012 éscde 23,30 € per persona i dia, en règim de pensió completa. Aquest import, es fixa, per a cada curs escolar, d'acord amb l'Agència Catalana de la Joventut. (ACJ).

Quotes d'allotjament (ORDRE ENS/157/2011, de 30 de juny), manutenció i activitats pel curs 2011-2012

Quota base:
Pensió completa (allotjament i manutenció)
 23,30 €
Mitja pensió
18,00 €
Dormir i esmorzar
11,40 €
Àpat addicional (dinar o sopar)
7,00 €
Sortida d'un dia (sense allotjament)
1,00 €


 Aplicació de la quota
Estades
5 dies 4 PC + 1 dinar
100,20 €

4 dies 3 PC + 1 dinar
76,90 €

3 dies 2 PC + 1 dinar
53,60 €

2 dies 1 PC + 1 dinar
30,30 €
Sortides
1 dia Actuació d'un dia (sense allotjament-provisional)
1,00 €

Es cobrarà Mitja pensió en el cas que no s'utilitzi el servei de dinar (menjador o pícnic) d'un dels dies centrals de l'estada.

En formalitzar la inscripció es paga, abans del 30 de setembre, una bestreta equivalent al 10% del cost previst de l'estada.

En cas de produir-se anul·lacions o variacions en els serveis contractats, es compliran els termes establerts en la normativa de contractació d'instal·lacions de Joventut.

QUINS RECURSOS I MATERIALS OFEREIXEN

Els CdA ofereixen un seguit de recursos en xarxa i materials didàctics interactius (quaderns de treball, aplicacions informàtiques, WebQuests, etc.) amb la intenció de posar a l’abast del professorat d’Educació Infantil i Primària i d’Educació Secundària Obligatòria, propostes didàctiques què els permetin aprofundir amb el seu alumnat en aquells temes relacionats amb l’activitat del Camp d’aprenentatge al que han assistit com a suport a l'educació en el mateix centre educatiu.

D’altres recursos oferts per les diferents CdA són els entorns naturals i privilegiats on es troben ubicats, facilitant l’accés a coneixements de geologia, paleontologia, paisatges, recursos econòmics de la zona, fauna o vegetació; el Centre d’Observació de l’Univers del Consorci del Montsec; quaderns d’activitats; DVD temàtics; quaderns d’activitats; DVD temàtics; música; llengües; tecnologies; etc.

Pel desenvolupament de les activitats i les propostes, conten amb els materials necessaris per poder dur a terme de manera eficient les tasques presentades, ja sigui amb instruments de música, amb materials de laboratori o eines per la recerca arqueològica.


CAMPS D’APRENENTATGE: QUINS TEMES O VESSANTS DE LA GEOGRAFIA TREBALLEN EN LA SEVA OFERTA D’ACTIVITATS?

*      CdA del MONTSEC: En aquest CdA, es treballa la geologia de la zona, on es pot incloure el relleu, el paisatge, la vegetació i la fauna de l’entorn, sense oblidar altres aspectes de l'entorn social, natural i cultural. Tot i això, el seu tema estrella és l’astronomia.

*      CdA PAU CASALS: Tot i que és un dels CdA on es treballa més a nivell cultural, no s’oblida d’aspectes geogràfics com poden ser els rius, llacs o mar, així com aspectes econòmics coma la producció de vins i els conreus de les vinyes o el paisatge, tant rural com urbà.

*      CdA de MONESTIRS DEL CÍSTER: A nivell geogràfic, es treballa la vinya i els recursos econòmics que aquesta comporta així com el paisatge del bosc i la seva fauna de l’entorn natural de la Conca de Barberà.

*      CdA de LA NOGUERA: A partir dels projectes LA TERRA i L’AIGUA es treballa el paisatge, l’estudi antròpic de l’aigua dels embassaments, la vegetació i la fauna de l’espai natural on està situat el CdA, així com la geologia de La Noguera.

*      CdA DEL DELTA DE L’EBRE: Al CdA del Delta de l’Ebre es treballa la vegetació i la flora mitjançant el descobriment i l’exploració de l’entorn i la realització d’un itinerari guiat per conèixer els arbres més representatius del Parc i l’estudi del plàncton. També es treballa el comerç mitjançant l’enregistrament de  dades sobre parades, productes i preus i la funció del mercat dins de la ciutat; el paisatge fluvial mitjançant la descoberta en barca dels diferents elements que el configuren; l’hàbitat humà mitjançant l’estudi de les fortificacions i l’estudi del passat de la ciutat; i la fauna mitjançant el coneixement de les aus aquàtiques que viuen al Delta de l’Ebre, les seves adaptacions al medi, la forma de vida, com s’alimenten, les migracions, i la repercussió de l’activitat humana en les poblacions d’aus i els seus habitats. Finalment, també es treballen els recursos hídrics: mitjançant el coneixement del riu i l’aigua del mar a la desembocadura de l’Ebre; i els sistemes econòmics mitjançant l’estudi del benefici de les activitats humanes de pesca, marisqueig i aqüicultura, i d’aquesta producció biològica.

*      CdA DE L’ALT BERGUEDÀ: Al camp d’aprenentatge de l’Alt Berguedà mitjançant les seves activitats es treballen els recursos hídrics a partir de l’estudi del riu, la vegetació i la flora mitjançant l’observació del bosc i dels fongs, el relleu, el paisatge, el clima i l’orientació.

*      CdA DEL BAGES: Al camp d’aprenentatge del Bages es treballa principalment els recursos hídrics mitjançant una àmplia varietat d’activitats i tallers sobre l’aigua; el clima a partir d’un taller de meteorologia; sistemes econòmics mitjançant les activitats de la granja i l’hort, la vinya i el vi, etc; i la vegetació i la flora mitjançant activitats sobre el coneixement de les plantes.

*      CdA DE BARCELONA: Al camp de treball de Barcelona es treballen els sistemes de comunicació a través d’un taller sobre els mitjans de comunicació de la ciutat; els recursos hídrics mitjançant una visita al museu de l’aigua, el taller “Tal com raja” i la construcció d’una petita depuradora; el paisatge i l’orientació a partir d’un taller d’exploració urbana; la flora i la fauna mitjançant l’observació i la identificació dels animals i la vegetació del Parc de la Creueta del Coll o el parc de la Ciutadella; el comerç mitjançant l’estudi dels gremis de la ciutat i la visita al mercat de la Boqueria.

*      CdA DE CAN SANTOI: Al camp d’aprenentatge de Can Santoi es treballa el paisatge partint de diverses activitats de descoberta del paisatge al Baix Llobregat, tallers d’orientació i l’anàlisi del paisatge metropolità des de Collserolla; el clima a través de l’observació i la mesura del temps atmosfèric; la vegetació i la flora mitjançant activitats de descoberta sobre els bolets, els boscs, l’alzinar, la brolla, etc; els recursos hídrics a partir de l’estudi de la riera.

*      CdA D’EMPÚRIES: Al camp d’aprenentatge d’Empúries es treballa la vegetació i la flora mitjançant diferents tallers sobre botànica, pins i pinyes, etc; la fauna a partir de tallers d’aus, els recursos hídrics del curs baix del Fluvià i els aiguamolls de l’Alt Empordà; l’habitat humà a través dels tallers.

*      CdA DE LA GARROTXA: Al camp d’aprenentatge de la Garrotxa es treball el relleu i el paisatge  mitjançant tallers de maquetació i d’interpretar el paisatge d'Olot modificat pel vulcanisme a partir de l'observació directa i indirecta; la flora, la fauna i el relleu mitjançant la identificació dels diferents elements que configuren la comunitat vegetal (estrats d’un bosc, superfície, relleu, fauna...); els recursos hídrics mitjançant l’observació i interpretació del procés de la depuradora

*      CdA DE JUNEDA: Al camp d’aprenentatge de Juneda es treballen els sistemes econòmics mitjançant els tallers de la granja, l’apicultura, l’hort, el forn, la transformació dels aliments; el paisatge rural a través de l’estudi del paisatge agrícola-rural i les seves principals característiques

*      CdA DEL RIPOLLÈS: Al camp d’aprenentatge del Ripollès es treballa l’habitat humà mitjançant la visita i l’observació dels monestirs i la vida medieval; la fauna a partir de l’observació dels animals amb binocles; la flora mitjançant l’observació del bosc de fulla caduca, bosc de fulla perenne, bosc de ribera i pastures; i els recursos hídrics a partir de l’activitat “descobrim el riu”

*      CdA DE LA CIUTAT DE TARRAGONA: El camp d’aprenentatge de la Ciutat de Tarragona es treballa l’habitat humà mitjançant l’estudi de la ciutat romana “Tàrraco”; el paisatge urbà (arquitectura, urbanisme i població); el comerç mitjançant activitats sobre el port comercial i de la pesca; i la indústria química de Tarragona.

*      CdA DE LA VALL DE BOÍ: Al camp d’aprenentatge de la Vall de Boí es treballen els recursos hídrics a partir d’un taller d’hidrobiologia, el relleu i els paisatges del Parc Nacional d’Aigüestortes i altres valls ribagorçanes; i la meteorologia entre altres.

*      CdA DE LES VALLS D’ÀNEU: Al camp d’aprenentatge de les Valls d’Àneu es treballa el paisatge de l’entorn; els recursos hídrics mitjançant l’anàlisi d’un riu i de la depuradora; la vegetació i la fauna de la Mollera d’Escalarre entre d’altres indrets del Pallars Sobirà; els sistemes econòmics del procés de la llana i l’habitat humà de la zona.

*      ENTORN D’APRENENTATGE DE FLIX: A l’entorn d’aprenentatge de Flix es treballen diferent temes de la geografia a partir de la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix. Es treballen els ecosistemes, el cicle de l’aigua, els boscos, la fauna (cigonyes, papallones, etc) els aiguamolls i el conreu de l’olivera. També es treball la indústria química, el treball d’aigües residuals i les energies renovables.

*      ENTORN D’APRENENTATGE DE TUIXENT: L’entorn d’aprenentatge de Tuixent s’ofereixen diverses activitats que treballen els àmbits de la flora com per exemple la visita al jardí botànic de les Trementinaires, la descoberta dels bolets i l’itinerari naturalista a la Carrerada d’en Miquel; els sistemes econòmics amb la vista a l’explotació ramadera de Cal Sinca


CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA: QUIN CdA SERIA EL MÉS INDICAT PER TAL DE PODER TREBALLAR EL CONEIXEMENT DE L’ENTORN (medi natural i social), LES FEINES DEL CAMP I LA VIDA RURAL. PER QUÈ?

El camp d’aprenentatge més indicat per treballar el coneixement de l’entorn, les feines del camp i la vida rural és el CdA de Juneda ja que el seu programa es desenvolupa en una granja escola que permet treballar tots aquests temes d’una manera experimental i pràctica. El CdA de Juneda ofereix activitats pensades especialment per a l’alumnat de cicle inicial sobre temàtiques diverses de la vida rural. Els tallers es desenvolupen en funció de 10 eixos: el treball a la granja, l’apicultura, l’hort, el forn, les farines i les pastes, la transformació dels aliments, el reg i el canal d’Urgell, el paisatge rural, les Garrigues que es reguen i la gestió sostenible de l’escola. A partir d’aquests eixos o àmbits de treball els alumnes poden conèixer i vivenciar la vida rural de l’entorn de la Juneda. 


CICLE SUPERIOR (6è Primària): QUIN CdA SERIA EL MÉS INDICAT PER TAL DE PODER TREBALLAR L’ORIENTACIÓ EN L’ESPAI? PER QUÈ AQUEST I NO UN ALTRE?

El CdA més indicat per treballar el tema de l’orientació amb nens i nenes de 6è de Primària és el CdA Valls d’Àneu. Un dels àmbits que es treballa en aquest CdA és l’orientació en l’espai, a partir d’activitats que es realitzen, com ara: trobar el nom i situar diferents pics i pobles que s’observen des del lloc on es realitzi l’activitat, i també, trobar la seva distància i latitud. Aquesta activitat té com a objectius: interpretar i utilitzar mapes tenint en compte els signes convencionals i l’escala gràfica i, en segon lloc, utilitzar els punts cardinals i la brúixola per indicar direccions i per seguir o dissenyar itineraris. Per tal de portar a la pràctica aquesta activitat i arribar a l’assoliment d’aquests objectius, es disposa de mapes topogràfics de la comarca del Pallars Sobirà, brúixoles, i un dossier per l’alumne, per tal de que quedi registrada l’activitat feta. Degut a que es treballa molt el tema de l’orientació, i d’una manera molt útil, pràctica i significativa, el CdA Valls d’Àneu seria un bon espai on els alumnes podrien treballar aquest tema.


CONCLUSIONS

Després d’haver realitzat aquest treball, arribem a les següents conclusions:
*   En primer lloc, ens hem pogut adonar que els CdA són una gran oportunitat per a treballar diferents temes de la Geografia amb els alumnes, d’una manera lúdica, amena, divertida, diferent, significativa, pràctica, real, i molt interessant. En relació amb això, arribem a la conclusió de que treballar des d’una perspectiva com la que s’utilitza als CdA pot ajudar en gran manera els alumnes a aprendre significativament i a gaudir del fet d’aprendre.

* També, pensem que els diferents tipus d’activitats que es realitzen (sortides, visites, tallers, etc) des dels CdA realment motiven als alumnes a aprendre, perquè els interessa allò que fan i sobretot, gaudeixen fent-lo. Per tant, valorem molt positivament cadascun dels CdA que hem pogut conèixer amb la realització d’aquest treball. 

*  Un altre aspecte a tenir present respecte a les propostes dels CdA és el fet que aquetes, al ésser tan variades, permeten treballar molts aspectes del medi tant social com natural o cultural i alhora, gaudir de les diversitats paisatgístiques i naturals que engloba el territori català.

* Com a darrer punt, destacar el fet que aquest treball ens permet ampliar el registre de recursos d’aprenentatge a tenir presents per al nostre futur immediat. A l’hora de planificar estades, sortides d’un dia, convivències, etc. serà molt positiu tenir present tots aquests CdA.
 


1 comentari:

  1. Tenim problemes amb els colors de les lletres. No hi ha manera de posar-les totes blanques i alguns paràgrafs apareixen en lletra de color negre.

    ResponElimina